KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Trendy pracovní spokojenosti všeobecných sester

Trends of job satisfaction in nurses

Kateřina Ivanová1, Jiří Vévoda1, Marie Nakládalová2, Jana Marečková3
1Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky 2Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc, Klinika pracovního lékařství 3Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství

Korespondenční autor: Kateřina Ivanová (katerina.ivanova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 12. 2012
Accepted: 28. 2. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: