KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Miera využitia sesterských intervencií v onkologickej prevencii

Nursing intervention rate in oncological prevention

Andrea Obročníková, Ľudmila Majerníková
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, katedra ošetrovateľstva, Prešov, Slovenská republika

Korespondenční autor: Andrea Obročníková (andrea.obrocnikova@unipo.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 22. 10. 2012
Accepted: 4. 3. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: