KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Akutní bolest u dětí v ošetřovatelské diagnostice NANDA International

Acute pain at children in NANDA International nursing diagnostics

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Jana Chromá (janachroma@centrum.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 18. 11. 2012
Accepted: 13. 3. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: