KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Environmentální zdraví: naléhavé problémy

Environmental health: acute problems

Jiří Patočka, Friedo Zölzer
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Korespondenční autor: Jiří Patočka (toxicology@toxicology.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 11. 2012
Accepted: 8. 1. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: