KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vliv terapeutického laseru na koncentraci cytokinů v krevním séru in vivo (probatorní studie)

Effect of therapeutic laser on the concentration of cytokines in blood serum in vivo (pilot study)

Yulia Efremova1, Leoš Navrátil1, Jaroslav Racek2
1České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, katedra lékařských a humanitních oborů, Kladno 2Univerzita Karlova v Praze, Fakultní nemocnice v Plzni, Ústav klinické biochemie a hematologie

Korespondenční autor: Yulia Efremova (efremyul@fbmi.cvut.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 9. 2012
Accepted: 5. 2. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: