KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

VARIA - Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD

Libuše Čeledová1, Rostislav Čevela1, Petr Wija2, Iva Holmerová2
1Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, odbor posudkové služby, Praha 2Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Korespondenční autor: Libuše Čeledová (libuse.celedova@mpsv.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 15. 2. 2013
Accepted: 5. 4. 2013
Published online: 18. 6. 2013

Literatura: