KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Prioritní intervence NIC a očekávané výsledky NOC u pacientů s ošetřovatelskou diagnózou Neefektivní vzorec dýchání

Priority interventions from the NIC and expected results from the NOC in patients with a nursing diagnosis of Ineffective breathing pattern

František Dolák, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Mgr. František Dolák, Ph.D. (FDolak@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 11. 2013
Accepted: 15. 4. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: