KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vyznavači buddhismu Diamantové cesty linie Karma Kagjü a jejich specifika ve vybraných oblastech ošetřovatelské péče

Buddhists of the Diamond Way Buddhism of Karma Kagjü and their specifities in selected areas of nursing care

Lucie Rolantová, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Korespondenční autor: Mgr. Lucie Rolantová, Ph.D. (rolantova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 11. 2013
Accepted: 6. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: