KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Česká verze dotazníku Menopause Rating Scale – předběžné sdělení

Czech version of Menopause Rating Scale Questionnaire – Preliminary notice

Markéta Moravcová a, Stanislav Ježek b, Jiří Mareš c, Eva Vachková c
a Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, katedra porodní asistence a zdravotně sociální práce b Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, katedra psychologie c Karlova univerzita v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Ústav sociálního lékařství

Korespondenční autor: Mgr. Markéta Moravcová (marketa.moravcova@upce.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 15. 1. 2014
Accepted: 14. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: