KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Naplňování kompetencí členů ošetřovatelského týmu

Fulfilling the competencies of members of a nursing team

Zdeňka Mikšová a, Martin Šamaj b, Lenka Machálková a, Kateřina Ivanová c
a Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství b Fakultní nemocnice Olomouc c Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky

Korespondenční autor: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. (zdenka.miksova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 7. 2013
Accepted: 14. 2. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: