KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Ekonomická aktivita zrakově postižených osob: zhodnocení úspěšnosti zrakově postižených osob v podmínkách tržní ekonomiky

Economic activity of the visually impaired: An evaluation of the successes of the visually impaired with regard to the market economy

Pavel Novák
Katolická univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, katedra sociální práce, Slovenská republika

Korespondenční autor: PhDr. Ing. Pavel Novák (pavel.novak71@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 19. 11. 2013
Accepted: 14. 5. 2014
Published online: 20. 6. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: