KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Pohlavie, vek a proaktívne zvládanie ako prediktory zvládania záťaže pacientov s amputáciou dolnej končatiny

Gender, age and proactive coping as predictors of coping in patients with limb amputation

Andrea Solgajová a*, Tomáš Sollár b, Gabriela Vörösová a
a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva, Slovenská republika b Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Ústav aplikovanej psychológie, Slovenská republika

Korespondenční autor: Andrea Solgajová (asolgajova@ukf.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 10. 2014
Accepted: 19. 1. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: