KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Názory sester na bezpečnost pacientů v souvislosti s používáním omezovacích prostředků u pacientů v nemocnicích České republiky

Nurses’ opinions regarding patient safety in connection with the use of restraints in patients in Czech hospitals

Sylva Bártlová a*, Hana Hajduchová a, Jitka Prajsová b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Česká republika b Psychiatrické centrum Praha/NÚDZ, Česká republika

Korespondenční autor: Sylva Bártlová (sbartlova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 11. 2014
Accepted: 2. 4. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: