KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Analýza klinických doporučených postupů prevence kardiovaskulárních onemocnění

Analysis of clinical practice guidelines for cardiovascular disease prevention

Jakub Doležel a, b*, Darja Jarošová a
a Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava, Česká republika b Fakultní nemocnice Ostrava, kardiovaskulární oddělení, Ostrava, Česká republika

Korespondenční autor: Jakub Doležel (jakubdolezel@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 3. 2. 2015
Accepted: 7. 5. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: