KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vplyv fyzikálnej terapie po artroskopickom odstránení kalcifikátu v plecovom kĺbe

The effect of physical therapy following arthroscopic removal of calcium deposit in the glenohumeral joint

Dušan Valiček a, b*, Jana Havlová b, Veronika Buldová b
a Refit, s. r. o, Partizánske, Slovenská republika b Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotných odborných štúdií, katedra fyzioterapie, Slovenská republika

Korespondenční autor: Dušan Valiček (d.valicek@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 8. 2014
Accepted: 22. 4. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: