KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Dítě se zdravotním postižením a jeho rodinné prostředí

Disabled children and their family surroundings

Jan Vitoň*
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra filozofie a etiky v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jan Vitoň (viton@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 7. 2014
Accepted: 16. 4. 2015
Published online: 19. 6. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: