KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Specifika ošetřovatelské etiky

Specifics of nursing ethics

Jiří Šimek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc. (jr.simek@volny.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 2. 2. 2016
Accepted: 25. 5. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: