KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Možnosti využití koncepčních modelů kulturních kompetencí v ošetřovatelské profesi

The potential use of conceptual models of cultural competence in the nursing profession

Jana Maňhalová, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Mgr. Jana Maňhalová (manhalova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 11. 2015
Accepted: 22. 3. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: