KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Návrh fungování regionálního systému důchodového zabezpečení modelovaný v podmínkách České republiky

Draft of the regional pension scheme functioning simulated in the Czech Republic

Jan Bednář a, b, Ivana Faltová Leitmanová a
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, katedra ekonomiky, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Ing. Jan Bednář, Ph.D. (jbednar@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 16. 10. 2015
Accepted: 16. 5. 2016
Published online: 27. 6. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: