KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Editorial

Jaroslav Slaný
Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnava, Slovenská republika

Korespondenční autor: prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. (jaroslav.slany@truni.sk)

Tisková verze:
Full version

Published online: 27. 6. 2016