KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Personality predictors and their impact on coping with burnout among students preparing for the nursing and midwifery profession

Ľudmila Majerníková *, Andrea Obročníková
Prešov University in Prešov, Faculty of Health Care, Department of Nursing, Prešov, Slovak Republic

Korespondenční autor: Ľudmila Majerníková (ludmila.majernikova@unipo.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 21. 10. 2016
Accepted: 15. 2. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Literatura: