KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Účinnost intervenčních programů prevence pádů hospitalizovaných osob

The effectiveness of intervention programs for preventing patients from falls

Jana Horová a, b *, Iva Brabcová a, Jitka Krocová b
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika b Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta zdravotnických studií, katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Plzeň, Česká republika

Korespondenční autor: Jana Horová (jhorova@kos.zcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 17. 10. 2016
Accepted: 19. 4. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: