KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vývoj penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice po roce 2012 a jejich problémy

The development of an employer’s pension scheme and additional private pension scheme in the Czech Republic (after 2012) and its problems

Jan Molek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jan Molek (molek@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 1. 2017
Accepted: 28. 4. 2017
Published online: 26. 6. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: