KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Důstojnost pacienta jako součást NIC intervence Duchovní podpora

Dignity of a patient as a part of NIC intervention Spiritual support

Helena Kisvetrová
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd, Ústav ošetřovatelství

Korespondenční autor: Helena Kisvetrová (helena.kisvetrova@upol.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 7. 11. 2012
Accepted: 10. 5. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: