KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využitelnost a dopad klasifikace Aliance 3N v ošetřovatelské praxi

Efficiency and impact of classification Alliance 3N in nursing practice

Soňa Bocková, Radka Kozáková
Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Ostrava-Zábřeh

Korespondenční autor: Soňa Bocková (sona.bockova@osu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 22. 11. 2012
Accepted: 24. 4. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: