KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Subjektivní hodnocení Redonovy drenáže pacientem po operaci nádorového onemocnění v oblasti hlavy a krku

Subjective evaluation of Redon’s drainage by patients after surgical treatment of head and neck cancer

Andrea Sedláčková1, 2, Jan Mejzlík1, 3
1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií 2Oblastní nemocnice Náchod, a. s., oddělení ušní, krční, nosní 3Pardubická krajská nemocnice, a. s., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Korespondenční autor: Andrea Sedláčková (and.sed@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 11. 1. 2013
Accepted: 10. 4. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: