KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Jak ovlivňuje udržování tradic život současných romských komunit v České republice a na Slovensku?

The impact of keeping traditions on life of contemporary Romani communities in the Czech and Slovak Republic

Alena Kajanová1, Olga Dvořáčková2
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 1katedra sociální práce, 2katedra laboratorních metod a informačních systémů

Korespondenční autor: Alena Kajanová (ali.kajanova@email.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 6. 2012
Accepted: 29. 1. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: