KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Obyvatelstvo České republiky na počátku nového tisíciletí

Population of the Czech Republic at the beginning of the new millennium

Luděk Šídlo
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra demografie a geodemografie, Praha

Korespondenční autor: Luděk Šídlo (ludek.sidlo@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 2. 2013
Accepted: 23. 5. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: