KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Determinanty přiznání a výše příspěvku na bydlení

Determinants of allotment and the amount of housing allowance

Renata Petrášková1, Hana Francová2
1Úřad práce v Českých Budějovicích 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Korespondenční autor: Hana Francová (francova@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 13. 9. 2012
Accepted: 2. 4. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: