KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Etická dilemata v sociální práci s romskými klienty

Ethical dilemmas in social work with Roma clients

Vendula Kašparová1, David Urban2
1Městský úřad Český Krumlov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce

Korespondenční autor: David Urban (durban@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 8. 2012
Accepted: 1. 3. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: