KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Farmakologický potenciál leknínů

Pharmacological potential of water lilies

Zdeňka Navrátilová1, Jiří Patočka2,3
1Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky 2Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva 3Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Centrum biomedicínského výzkumu

Korespondenční autor: Zdeňka Navrátilová (navratil@natur.cuni.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 10. 2012
Accepted: 7. 12. 2012
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: