KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Možnosti využití rázové vlny ve fyzioterapii

Possibilities of shock wave usage in physiotherapy

Jan Novák, Marek Zeman
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů

Korespondenční autor: Marek Zeman (marek-zeman@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 23. 7. 2012
Accepted: 29. 3. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: