KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

VARIA – Sanfranciská deklarace a její přínos pro hodnocení výzkumu: co dobrého přinese vysokým školám?

Jiří Patočka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva

Korespondenční autor: Jiří Patočka (toxicology@toxicology.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 24. 9. 2013
Published online: 27. 9. 2013

Literatura: