KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Sledovanie televízie vo voľnom čase v populácii školskej mládeže v oblasti stredného Slovenska

Watching television in free time by school-aged youth in Central Slovakia

Mária Kožuchová a, Martina Bašková b
aKatolícka univerzita v Ružomberku, Fakulta zdravotníctva, katedra ošetrovateľstva, Slovensko bUniverzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav pôrodnej asistencie, Slovensko

Korespondenční autor: Mária Kožuchová (majka.kozuchova@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 5. 2014
Accepted: 11. 8. 2014
Published online: 30. 9. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: