KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Vývoj penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice

Development of the state-contributory supplementary pension insurance in the Czech Republic

Jan Molek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra právních oborů, řízení a ekonomiky

Korespondenční autor: Jan Molek (molek@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 31. 10. 2013
Accepted: 3. 6. 2014
Published online: 30. 9. 2014

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: