KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

K dalšímu vývoji počtu časopisů s impakt faktorem v ošetřovatelství

The increased development of the number of journals with impact factors in nursing

Ivan Pfeifer, Jana Hercová a
aNárodní lékařská knihovna, Oddělení informačních a speciálních služeb, Praha

Korespondenční autor: Ivan Pfeifer (ivan.pfeifer@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 5. 2015
Accepted: 10. 8. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: