KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Informovaný nesouhlas „negativní revers“

Informed dissent “Reverse negative”

Jana Konečná
Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, Brno, Česká republika

Korespondenční autor: Jana Konečná (j.konecna.km@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 5. 3. 2015
Accepted: 19. 8. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: