KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Modelovanie procesu interného auditu v zdravotníckom zariadení

Process modeling of internal audit in healthcare center

Vladimír Bolek a, Jana Filanová a, Iveta Ondrášová b, Jana Martinková c
a Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného manažmentu, Bratislava, Slovenská republika b Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky, Bratislava, Slovenská republika c Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra ošetrovateľstva, Trnava, Slovenská republika

Korespondenční autor: Vladimír Bolek (vladimir.bolek@euba.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 17. 2. 2015
Accepted: 18. 8. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: