KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Výživa ve stáří

Nutrition in old age

Miroslav Stránský
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra klinických a preklinických oborů, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Miroslav Stránský (m.stransky@bluewin.ch)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 1. 4. 2015
Accepted: 17. 8. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: