KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Využití drobných zvířat – savců, ptáků, ryb v zooterapii

The use of small animals – mammals, birds, fish in zootherapy

Ivana Gardiánová, Pavlína Hejrová
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Demonstrační a experimentální pracoviště – stáj, Praha, Česká republika

Korespondenční autor: Ivana Gardiánová (gardianova@af.czu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 14. 4. 2015
Accepted: 19. 8. 2015
Published online: 21. 9. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: