KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

editorial

Lesław T. Niebrój
Medical University of Silesia, School of Health Sciences, Katowice, Poland

Korespondenční autor: Lesław T. Niebrój (lniebroj@wp.pl)

Tisková verze:
Full version

Published online: 21. 9. 2015