KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Užívání alkoholu, kouření a gamblerství ve vztahu k imigrantům ukrajinské národnosti v České republice

Alcohol use, smoking and gambling in relation to immigrants of Ukrainian nationality in the Czech Republic

David Urban
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra sociální práce, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: David Urban (durban@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 12. 2. 2015
Accepted: 22. 9. 2015
Published online: 20. 11. 2015

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: