KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Podpora pohybové aktivity – role sestry

Support of motoric activity – The role of the nurse

Lukáš Martinek a*, Mária Kovářová a, Valérie Tóthová b, David Kimmer a, Olga Dvořáčková a
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav laboratorní diagnostiky a veřejného zdraví, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Lukáš Martinek (lu.martinek@seznam.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 3. 5. 2016
Accepted: 27. 7. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: