KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Problémy, intervence a výsledky Omaha systému v klinické praxi ošetřovatelství

Problems, interventions and outcomes of the Omaha system in nursing clinical practice

Eva Beňová a, b, Mária Boledovičová b *, Kathryn H. Bowles c
a Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika c University of Pennsylvania, School of Nursing, Philadelphia, Pennsylvania, USA

Korespondenční autor: Mária Boledovičová (boledovicova.maria@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 25. 5. 2016
Accepted: 19. 8. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: