KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Východiska a návrh strategie preventivního působení na romskou minoritu v oblasti snižování obezity a nadváhy v Jihočeském kraji

Background and strategy draft of the preventive influences on the Roma minority for reducing obesity and overweight in the South Bohemian Region

Radka Prokešová a *, Valérie Tóthová b, Věra Olišarová b, Lenka Šedová b, Dita Nováková b, František Dolák b, Alena Kajanová c, Sylva Bártlová b, Věra Adámková d, Katalina Papp e
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně ociální fakulta, Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika c Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika d Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, Česká republika e University of Debrecen, Faculty of Health, Nyíregyháza, Hungary

Korespondenční autor: Radka Prokešová (rprokes@zsf.jcu.cz;)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 8. 1. 2016
Accepted: 29. 7. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: