KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zdravotně sociální aspekty bezdomovectví

Health and social aspects of homelessness

Dagmar Dvořáčková a *, Romana Belešová b, Alena Kajanová a, Brahim Bergougui c
a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd, České Budějovice, Česká republika b Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika c High National School of Statistics and Applied Economics, Center for Research in Applied Economics and Development (CREAD), Algeria

Korespondenční autor: Dagmar Dvořáčková (dvoracko@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 4. 2016
Accepted: 19. 8. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: