KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Psychosociálne aspekty vzniku depresie vo vyššom veku a možnosti využitia skupinovej psychoterapie

The psychosocial aspects of the genesis of depression in old age and the possibilities of using group psychotherapy

Katarína Kotradyová
Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta v Košiciach, Teologický inštitút, Ružomberok, Slovenská republika

Korespondenční autor: Katarína Kotradyová (kkatarinay@gmail.com)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 9. 2. 2016
Accepted: 29. 7. 2016
Published online: 30. 9. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: