KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Zpráva - Sborník příspěvků (dodatek k vydanému CD-ROMu s ISBN 978-80-7394-600-5) z IX. mezinárodního sympozia Součinnost teorie a praxe v kvalitní péči


Tisková verze:
Full version

Published online: 30. 9. 2016