KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Ošetrovateľská diagnóza Chronická bolesť z pohľadu pacienta

Nursing diagnosis Chronic Pain from the patients’ perspective

Alica Slamková*, Ľubica Poledníková
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva, Nitra, Slovenská republika

Korespondenční autor: Alica Slamková (aslamkova@ukf.sk)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 29. 6. 2016
Accepted: 30. 9. 2016
Published online: 30. 11. 2016

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: