KONTAKT - časopis pro ošetřovatelství a sociální vědy ve zdraví a nemoci.
ISSN 1212-4117 (Print), ISSN 1804-7122 (Online)

Kvalita života pacientů s revmatoidní artritidou

Quality of life of patients who suffer from rheumatic arthritis

Jiří Kaas *, Valérie Tóthová
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, České Budějovice, Česká republika

Korespondenční autor: Jiří Kaas (kaasji00@zsf.jcu.cz)

Tisková verze:
Full version

Submitted: 30. 3. 2017
Accepted: 10. 7. 2017
Published online: 29. 9. 2017

Summary

Key words:

Souhrn:

Klíčová slova:

Literatura: